Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawy tuszy i tonerów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o przetargu nr 18/ZP/PN/20

Termin składania ofert: 14.01.2021 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: pisemnie: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Kancelaria lub elektronicznie- za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.01.2021 r. o godz.09:30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Identyfikator postępowania: e5d14965-d9da-42d3-9b07-675515f6096a

Ogłoszenie 30.12.2020

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.01.2021

Odpowiedzi na pytania 11.01.2021          Załącznik nr 4 do SIWZ po odpowiedziach 11.01.2021

Informacja z otwarcia ofert 14.01.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.02.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 grudzień 2020 14:48 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 30 grudzień 2020 14:51 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 styczeń 2021 15:13 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 15:25 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 15:33 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 styczeń 2021 15:14 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 luty 2021 14:44 Natalia Kosmala