Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  

Termin składania ofert: 27.01.2021 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert:  za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.01.2021 r. o godz.09:15w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

JEDZ

Odpowiedzi na pytania 20.01.2021 + zmienione załączniki

Informacja z otwarcia ofert 27.01.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania Pakiet 1 z dnia 11.02.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet 2,3,4 z dnia 04.03.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 24 grudzień 2020 10:52 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 grudzień 2020 10:52 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 grudzień 2020 10:52 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 grudzień 2020 11:17 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 11:39 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. środa, 27 styczeń 2021 14:43 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 15:01 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2021 08:21 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 marzec 2021 09:06 Justyna Tomaszewska