Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawy jednorazowych materiałów włókninowych

Ogłoszenie o przetargu nr 19/ZP/PN/20

Termin składania ofert: 13.01.2021 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: pisemnie: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, Kancelaria; -elektronicznie:  za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.01.2021 r. o godz.09:30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Identyfikator postępowania: 407d04f6-2ee2-4204-9ac9-0eb4e3775d4f

   

Ogłoszenie 23.12.2020

SIWZ   

Załączniki do SIWZ

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 30.12.2020

Odpowiedzi na pytania + Przesunięcie terminu składania ofert 04.01.2021   Załącznik nr 4 do SIWZ- po odpowiedziach 04.01.2021     Załącznik nr 5 do SIWZ - po odpowiedziach 04.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.01.2021

Informacja z otwarcia ofert 13.01.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Unieważnienie   22.02.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 23 grudzień 2020 15:31 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 30 grudzień 2020 14:59 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 15:30 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 15:32 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 15:34 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 15:36 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 13 styczeń 2021 11:09 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 14:51 Natalia Kosmala