Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksową dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości typu szpital, zlokalizowanej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II nr 68 (dwa przyłącza).

Ogłoszenie o przetargu nr 16/ZP/PN/20

Termin składania ofert: 28.12.2020 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: pisemnie: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice lub elektronicznie- za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.12.2020 r. o godz.09:30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Identyfikator postępowania: 99c954fb-ae7c-4fba-b64d-21566c1f2ea4

Ogłoszenie 16.12.2020

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na pytania 17.12.2020           SIWZ po odpowiedziach 17.12.2020        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.12.2020

Informacja z otwarcia ofert  -  28-12-2020 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.01.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16 grudzień 2020 13:57 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 14:09 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 grudzień 2020 14:13 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 grudzień 2020 14:16 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 grudzień 2020 14:24 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 grudzień 2020 14:34 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 grudzień 2020 15:32 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2021 13:38 Natalia Kosmala