Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawy artykułów żywnościowych dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o przetargu nr 17/ZP/PN/20

Termin składania ofert: 12.01.2021 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.01.2021 r. o godz.09:30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Identyfikator postępowania: 476f323d-fee5-49fb-9c70-81bceb0a1c99

Ogłoszenie 09.12.2020

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana treści SIWZ 10.12.2020        Zał. nr 3 do SIWZ - formularz cenowy po zmianach 10.12.2020

Zmiana treści SIWZ 14.10.2020        Zał. nr 3 do SIWZ - formularz cenowy po zmianach 14.12.2020

Informacja z otwarcia ofert 12.01.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 2, 4, 5, 6, 10  18.01.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 20.01.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 7, 8, 9 z dnia 04.02.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09 grudzień 2020 15:05 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 15:11 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 15:37 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 grudzień 2020 11:33 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 grudzień 2020 14:40 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 grudzień 2020 14:30 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 grudzień 2020 15:24 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 styczeń 2021 12:45 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2021 13:25 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 13:12 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 luty 2021 12:10 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 luty 2021 13:17 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 luty 2021 13:22 Justyna Tomaszewska