logotyp.png

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Wdrożenie EDM oraz e-usług w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o.”

Projekt pn. „Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentacji, sposobem na poprawę jakości obsługi i dostępności usług świadczonych przez Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o. o.” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, na podstawie umowy nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0036/17-00 z dnia 13.07.2018 roku.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

Termin składania ofert: 28.12.2020 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: ul. Jana Pawła II 68 - ePUAP/miniPortal

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.12.2020 r. o godz. 09.30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - sala konferencyjna

Identyfikator postępowania:3c32f718-e64d-4988-b808-43a270cac732

Klucz publiczny

Ogłoszenie 25.11.2020

SIWZ

JEDZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Odpowiedzi do SIWZ 15.12.2020

Informacja z otwarcia ofert  -  28-12-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.01.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 listopad 2020 11:53 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 25 listopad 2020 11:56 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 25 listopad 2020 12:11 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 grudzień 2020 14:37 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 grudzień 2020 14:38 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 09:14 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 grudzień 2020 13:56 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 grudzień 2020 15:25 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 14:19 Natalia Kosmala