Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługę całodobowego transportu sanitarnego dla PCM Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu nr 14/ZP/PN/20

Termin składania ofert: 07.12.2020 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - kancelaria

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.12.2020 r. o godz.09:30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie 23.11.2020

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 27.11.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Informacja z otwarcia ofert 07.12.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1 08.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2 15.01.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 listopad 2020 15:06 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 listopad 2020 15:17 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 listopad 2020 14:00 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 listopad 2020 14:01 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 02 grudzień 2020 10:36 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 grudzień 2020 12:18 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 14:33 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 styczeń 2021 13:27 Natalia Kosmala