Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługi odbioru, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o przetargu nr 12/ZP/PN/2020

Termin składania ofert: 20.11.2020 r. do godz. 10:30

Miejsce składania ofert:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - kancelaria lub za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.11.2020 r. o godz. 11:00 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie 10.11.2020

SIWZ + załączniki

Odpowiedzi na pytania 17.11.2020   Załączniki po odpowiedziach 17.11.2020 Załącznik nr 8 po odpowiedziach 17.11.2020

Informacja z otwarcia ofert 20.11.2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.12.2020

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 listopad 2020 14:45 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 14:47 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 listopad 2020 08:57 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2020 15:27 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2020 17:36 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 13:46 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 grudzień 2020 09:34 Natalia Kosmala