Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na

Usługę wykonania przeglądów sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 13.11.2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - kancelaria lub za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.11.2020 r. o godz. 11:00 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

klucz publiczny

ogłoszenie

SIWZ + załączniki do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert: 19.11.2020 godz. 10.00

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pismo PTSO + SIWZ z dnia 10.11.2020

odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.11.2020

SIWZ z dnia 17.11.2020 + załączniki z dnia 17.11.2020

Zmiana terminu składania ofert: 24.11.2020 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert + załącznik do Informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert + załącznik

Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert + załącznik

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.01.2021

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 listopad 2020 15:53 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 15:54 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 15:56 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 listopad 2020 07:48 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 listopad 2020 08:06 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 11:25 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 11:26 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2020 12:43 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 listopad 2020 11:17 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 25 listopad 2020 15:40 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 25 listopad 2020 15:46 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 10:58 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:05 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:09 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:09 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 grudzień 2020 11:01 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 11:00 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2021 11:42 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2021 12:16 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2021 14:35 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska