Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawy środków ochrony osobistej

nr sprawy: 3/ZP/PN/20

Termin składania ofert:  02.10. 2020 do godz. 11:00

Miejsce składania ofert: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - kancelaria

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 02.10.2020 o godz. 11:30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - kancelaria 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

odpowiedzi na pytania 29.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oraz unieważnieniu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 24 wrzesień 2020 09:37 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 10:31 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 10:31 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 10:32 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 10:33 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 15:09 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 13:51 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 październik 2020 12:27 Justyna Tomaszewska