Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługa odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o przetargu nr 1/ZP/PN/2020

Termin składania ofert: 18.09.2020 r. do godz. 10:30

Miejsce składania ofert:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - kancelaria lub za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 18.09.2020 r. o godz. 11:00 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Przedłużenie terminu składania ofert 18.09.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.09.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania 22.09.2020

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 wrzesień 2020 15:28 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 wrzesień 2020 10:16 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 14:20 Natalia Kosmala