Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawy leków - II postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nr 27/Apt/2020

Termin składania ofert: 21.08.2020 r. do godz. 10:30

Miejsce składania ofert:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - kancelaria lub za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.08.2020 r. o godz. 11:00 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na pytania 18.08.2020

Zmienione załączniki

Odpowiedzi na pytania 19.08.2020

Zmieniona SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 21.08.2020

Informacja o unieważnieniu 17.09.2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2020

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 sierpień 2020 17:36 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 sierpień 2020 14:28 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 sierpień 2020 14:34 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 sierpień 2020 14:39 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 sierpień 2020 14:45 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. środa, 19 sierpień 2020 14:41 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 sierpień 2020 12:36 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 wrzesień 2020 12:15 Natalia Kosmala