Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawy środków ochrony osobistej

Ogłoszenie o przetargu nr 24/Apt/2020

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - kancelaria

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

odpowiedzi na pytania 21.07.2020r. + załącznik 4 po zmianie z dnia 21.07.2020r.

uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 21.07.2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.07.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 3,4,7 z dnia 10.09.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet 1,2,5,6 z dnia 10.09.2020r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 16 lipiec 2020 14:26 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 lipiec 2020 14:57 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 lipiec 2020 15:35 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 lipiec 2020 15:43 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 lipiec 2020 16:19 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 wrzesień 2020 14:55 Justyna Tomaszewska