Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do RKZ

Ogłoszenie o przetargu nr 21/Lab/2020

Termin składania ofert:  06.08.2020 r. do godz. 11:30

Miejsce składania ofert: ul. Jana Pawła II 68 - kancelaria lub za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.08.2020 r. o godz. 12:00 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68  w Sekcji Zamówień Publicznych

ogłoszenie

SIWZ

załączniki do SIWZ

Informacja PTSO z dnia 07.07.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.08.2020 r. o godz. 12:00 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68  w Sekcji Zamówień Publicznych

Sprostowanie do ogłoszenia

Informacja o zmianie załączników do SIWZ + zał. 6 do SIWZ wzór umowy zmiana z dnia 27.07.2020 + zał. 5 do SIWZ zmiana z dnia 27.07.2020

odpowiedzi na pytania 05.08.2020r.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Informacja z otwarcia ofert 12.08.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.08.2020

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07 lipiec 2020 13:14 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 lipiec 2020 13:26 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 lipiec 2020 14:47 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 lipiec 2020 14:50 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 lipiec 2020 14:53 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 lipiec 2020 13:32 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 12:10 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 12:12 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 12:13 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:44 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. środa, 26 sierpień 2020 13:54 Justyna Tomaszewska