Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawy środków ochrony osobistej

Ogłoszenie o przetargu nr 19/Apt/2020

Termin składania ofert: 07.07.2020 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - kancelaria lub za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.07.2020 r. o godz. 11:30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na pytania 02.07.2020r.

załącznik 4 do SIWZ po zmianie z dnia 02.07.2020r.

 

odpowiedzi na pytania 03.07.2020r wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert.

załącznik 4 do SIWZ po zmianie 03.07.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

załącznik 6 do SIWZ po zmianie z dnia 03.07.2020r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert do dnia 08.07.2020r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.07.2020r. o godzinie 11:30 w miejscu wcześniej wyznaczonym.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 08.07.2020R.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 czerwiec 2020 12:12 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 12:12 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 lipiec 2020 15:16 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 lipiec 2020 15:17 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 16:35 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 16:38 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 lipiec 2020 10:34 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 lipiec 2020 10:57 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 lipiec 2020 10:58 Justyna Tomaszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 lipiec 2020 10:59 Justyna Tomaszewska