logo_copy.jpg

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w celu realizacji Projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach wraz z budową lądowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Nr POIS.09.01.00-00-0203/17ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego pn. Budowa lądowiska śmigłowców dla potrzeb Pabianickiego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Pabianicach.

Ogłoszenie o przetargu nr 14/Rb/2019

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

ogłasza:

przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa lądowiska śmigłowców dla potrzeb Pabianickiego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Pabianicach.

Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert: ul. Jana Pawła II 68 - kancelaria

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14 czerwca 2019 r. do godz. 11:30 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - sala konferencyjna w sekretariacie.

Ogłoszenie 28.05.2019

SIWZ

Załączniki:

załącznik nr 1 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 2 - wzór informacji o grupie kapitałowej

załącznik nr 3 - wzór wykazu podobnych zamówień

załącznik nr 4 - wzór wykazu osób

załącznik nr 5 - wzór zakresu podwykonawstwa

załącznik nr 6 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

załącznik nr 8 - wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia

załącznik nr 9 - wzór formularza oferty

załącznik nr 10 - wzór umowy

załącznik nr 11 - wzór umowy powierzenia

STWiOR

Dokumentacja techniczna

Przedmiar: budowlany elektryczny

Wyjaśnienie treści i modyfikacja SIWZ 03.06.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.06.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ 05.06.2019

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ 11.06.2019 + Opinia LPR + Edytowalna wersja załączników, oświadczeń:

załącznik nr 1 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 2 - wzór informacji o grupie kapitałowej

załącznik nr 3 - wzór wykazu podobnych zamówień

załącznik nr 4 - wzór wykazu osób

załącznik nr 5 - wzór zakresu podwykonawstwa

załącznik nr 6 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

załącznik nr 8 - wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia

załącznik nr 9 - wzór formularza oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.06.2019

Informacja z otwarcia ofert 18.06.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania 05.07.2019

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 maj 2019 15:43 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2019 16:17 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2019 16:19 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 czerwiec 2019 15:07 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 czerwiec 2019 20:34 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 05 czerwiec 2019 15:35 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2019 15:42 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2019 15:44 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2019 15:45 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2019 15:47 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2019 15:48 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2019 15:49 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 czerwiec 2019 15:10 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2019 14:23 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2019 14:24 Agnieszka Cholewicka-Mrozińska