logo

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w celu realizacji Projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach wraz z budową lądowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Nr POIS.09.01.00-00-0203/17 ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego pn. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z modernizacją SOR oraz budową lądowiska.

Ogłoszenie o przetargu nr 12/Usł/2018

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

ogłasza:

przetarg nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z modernizacją SOR oraz budową lądowiska.

Termin składania ofert: 30 marca 2018 r. do godz. 11:30

Miejsce składania ofert: ul. Jana Pawła II 68 - kancelaria

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30 marca 2018 r. o godz. 11:45 w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68 - sala konferencyjna w sekretariacie

Ogłoszenie o zamówieniu 21.03.2018

SIWZ

Załączniki nr 1-10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 30.03.2018

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert 03.04.2018

Ogłoszenie o wyniku postępowania 16.04.2018

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 14:11 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 14:11 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 14:11 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 14:34 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 14:35 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:07 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 marzec 2018 15:10 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:10 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 marzec 2018 15:13 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:14 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:19 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:19 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:21 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:27 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:39 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 15:55 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:34 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:34 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:36 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:41 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:42 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:42 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:58 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:58 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:00 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:00 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:03 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:05 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:08 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:10 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:11 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:11 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:12 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:14 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 17:16 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 marzec 2018 14:08 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 kwiecień 2018 17:04 Krzysztof Madaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 kwiecień 2018 16:14 Krzysztof Madaj