Sprawozdania finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego PCM Sp. z o.o., w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2015. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans [NAZWA PODMIOTU] na dzień [DATA] oraz informację dodatkową.