Prawne podstawy działania

Prawo państwowe

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność PCM Sp. z o.o.

Tytuł Autor Odsłony
Ustawa o działalności leczniczej Udostępniony przez: Tomasz Klajnert Odsłon: 1513