Organ kontrolny

Organem kontrolnym w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodniczący: Andrzej Kasprzyk

Zastępcy przewodniczącego: Jacek Wróblewski, Iwona Dolina-Plucińska