Organ kontrolny

Organem kontrolnym w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodniczący: dr n. ekon. Witold Olszewski

Zastępca przewodniczącego: mgr inż. Jacek Wróblewski

Sekretarz: mgr Iwona Dolina-Plucińska