Organ zarządzający

Prezes Zarządu PCM Sp. z o. o.: Janusz Kazimierczak