Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w PCM Sp. z o.o. oraz o wynikach naboru.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko:

lekarza dyżurującego w Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ.

Praca na dyżurach lekarskich, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno - prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowiska:

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - Szpitalny Oddział Ratunkowy,


KIEROWCÓW RATOWNIKÓW z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych do pracy w Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ i karetce transportowej zwykłej,


PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE do pracy na Bloku Operacyjnym i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko:

LEKARZA SPECJALISTY MEDYCYNY RATUNKOWEJ

lub lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych bądź po drugim roku specjalizacji z medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym PCM Sp. z o. o. 
Praca na pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Zakres wykonywanych zadań -  lekarz asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godzinach 8.00- 15.35.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej:
• osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar pracy na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pabianickie Centrum Medyczne z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko

LEKARZA EPIDEMIOLOGA SZPITALNEGO

Zatrudniony epidemiolog równocześnie będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku lekarza epidemiologa:

osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar epidemiologii w całym PCM SP. z o. o. tj. szpitalu, w tym przychodni specjalistycznej, zakładach diagnostycznych oraz POZ, a także dokonywanie inspekcji pod kątem zakażeń szpitalnych, udzielanie konsultacji i pracę w zespole kontroli zakażeń.

Pabianickie Centrum Medyczne z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko

LEKARZA PEDIATRY W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ POZ

Praca na dyżurach lekarskich, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Zakres wykonywanych zadań w formie dyżuru pediatrycznego stacjonarnego NPL w dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele i święta) od godz.8.00 do 8.00