Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

W Biuletynie Informacji Publicznej Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach nie udostępniamy danych znajdujących się w rejestrach:

  • Rejestr pacjentów,
  • Rejestr pracowników.

Udostępnienie danych z wymienionych powyżej rejestrów może nastąpić na wniosek.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 maj 2016 00:50