Zakończone

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Termin i miejsce składania ofert: od 2 października do 12 października 2017 r. do godz. 15.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 16 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2017 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: 27 czerwca 2017 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2017 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Czas trwania umów: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na stanowisko Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i  Poradni oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych"


Termin i miejsce składania ofert: od 18 kwietnia 2017 r. (godzina 9.00) do dnia 28 kwietnia 2017 r. (godzina 15.00) Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert nastąpi: 4 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

 

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na operatora parkingów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o."


Termin i miejsce składania ofert: od 17 maja 2017 r. (godzina 15.00) do dnia 29 maja 2017 r. (godzina 15.00) Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert nastąpi: 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 22 marca 2017r. do godz. 9.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 22 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.