Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Pabianickim Centrum Medycznym


Termin i miejsce składania ofert: 19 czerwca 2019 r. do godz. 10.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2019 r. i  ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy

4/ Załączniki nr 3a i 3b do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 czerwiec 2019 16:44 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2019 16:46 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 listopad 2019 11:29 Joanna Rozwens