Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

informuje, iż w konkursie ogłoszonym w dniu 07.03.2019 r. "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" zmianie ulega: 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Pozostałe warunki konkursu bez zmian

 

 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

informuje, iż w konkursie ogłoszonym w dniu 07.03.2019 r. "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" zmianie ulega:
1. Treść Ogłoszenia o konkursie w zakresie:
było: punkt k) zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych
jest: punkt k ) zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych
dopisuje się punkt ł) usługi świadczone przez Ratowników medycznych
2. Treść Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w zakresie w zakresie:
było: punkt XI/ zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych
jest: punkt XI/ zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych dopisuje się punkt XIII) usługi świadczone przez Ratowników medycznych
3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Pozostałe warunki konkursu bez zmian

Poniżej do pobrania nowe wersje dokumentów

  1. Ogłoszenie o konkursie - po zmianie
  2. Regulamin konkursu - po zmianie
  3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - po zmianie

 

 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 18 marca 2019 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 18 marca 2019 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Regulamin konkursu
3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 - wzory umów
5. Załącznik nr 3 - wykaz badań USG

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 marzec 2019 08:08 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 marzec 2019 08:08 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 marzec 2019 08:09 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 marzec 2019 08:10 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 marzec 2019 08:29 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 marzec 2019 08:52 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2019 09:33 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2019 16:44 Joanna Rozwens