Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1
Termin i miejsce składania ofert: 31 sierpnia 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór umowy

Ogłoszenie dodano 27 sierpnia 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano 31 sierpnia 2018 r

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 27 sierpień 2018 12:47 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 sierpień 2018 12:48 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 sierpień 2018 12:44 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. środa, 19 grudzień 2018 11:14 Tomasz Klajnert