Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 21 marca 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Załącznik nr 3 do Regulaminu

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - ogłoszenie

UWAGA!

Informacja o unieważnieniu części konkursu - dotyczy dyżurów lekarskich w oddziale OIT

Rozstrzygnięcie pozostałej części konkursu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13 marzec 2018 16:46 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 marzec 2018 10:44 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 marzec 2018 10:45 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 marzec 2018 13:27 Joanna Rozwens
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 marzec 2018 21:33 Joanna Rozwens