Zakończone

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 29 marca 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 29 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 21 marca 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Termin i miejsce składania ofert: od 2 października do 12 października 2017 r. do godz. 15.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 16 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2017 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

przetarg pisemny NR 1/2018 na sprzedaż drzewa "na pniu"

rosnącego na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego

Termin i miejsce składania ofert: do 17 stycznia 2018r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 17 stycznia 2018 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: 27 czerwca 2017 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2017 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Czas trwania umów: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.