Zakończone

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Pabianickim Centrum Medycznym


Termin i miejsce składania ofert: 19 czerwca 2019 r. do godz. 10.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2019 r. i  ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy

4/ Załączniki nr 3a i 3b do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

informuje, iż w konkursie ogłoszonym w dniu 07.03.2019 r. "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" zmianie ulega: 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Pozostałe warunki konkursu bez zmian

 

 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

informuje, iż w konkursie ogłoszonym w dniu 07.03.2019 r. "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" zmianie ulega:
1. Treść Ogłoszenia o konkursie w zakresie:
było: punkt k) zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych
jest: punkt k ) zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych
dopisuje się punkt ł) usługi świadczone przez Ratowników medycznych
2. Treść Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w zakresie w zakresie:
było: punkt XI/ zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych
jest: punkt XI/ zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych dopisuje się punkt XIII) usługi świadczone przez Ratowników medycznych
3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Pozostałe warunki konkursu bez zmian

Poniżej do pobrania nowe wersje dokumentów

  1. Ogłoszenie o konkursie - po zmianie
  2. Regulamin konkursu - po zmianie
  3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - po zmianie

 

 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 18 marca 2019 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 18 marca 2019 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Regulamin konkursu
3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 - wzory umów
5. Załącznik nr 3 - wykaz badań USG

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
"

Termin i miejsce składania ofert: 25 września  2018 r. do godz. 11.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert: 25 września 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 września 2018 r. do godz. 14.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Ogłoszenie
Warunki konkursu

Ogłoszenie dodano 14 września 2018 roku.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

ogłoszenie dodano 28 września 2018 roku

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Neurologii"

Termin i miejsce składania ofert: do 16 stycznia 2019 r. godz. 10:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 16 stycznia 2018 r. godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin konkursu

3. CV i życiorys zawodowy

4. Załącznik do CV

5 Oświadczenie oferenta

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1
Termin i miejsce składania ofert: 31 sierpnia 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór umowy

Ogłoszenie dodano 27 sierpnia 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano 31 sierpnia 2018 r