Administracja


Dział Organizacyjny

Kierownik - tel. 42 22 53 543
Sekretariat Zarządu - tel. 42 22 53 503, fax. 42 214 92 99
Kancelaria - tel. 42 22 53 548


Dział Administracji i Marketingu

Kierownik - tel. 42 22 53 805
Sekcja Administracyjna - tel. 42 22 53 541/533
Sekcja ds. Marketingu - tel. 42 22 53 533/541
Archiwum - tel. 42 22 53 541
Centrala telefoniczna - tel. 42 22 53 500/501
Depozyt Ubrań Chorych - tel. 42 22 53 547
Obsługa parkingu i portierni - tel. 42 22 53 541
Obsługa terenów zielonych - tel. 42 22 53 541

Dział Statystyki i Współpracy z NFZ
Dział Statystyki i Współpracy z NFZ - tel./fax. 42 22 53 531/532


Dział Fiansowo-Księgowy

Zastepca Głównego Księgowego - tel. 42 22 53 514
Sprzedaż - tel. 42 22 53 518
Koszty - tel. 42 22 53 517
Płace - tel. 42 22 53 529
Kasa - tel. 42 22 53 521


Dział Kadr

Kierownik - tel. 42 22 53 525
Referat ds. Kadr - tel. 42 22 53 527
Umowy cywilno - prawne - tel. 42 22 53 534


Dział Informatyki

Kierownik / Administrator Bezpieczeństwa Informacji - tel. 42 22 53 590
Informatycy - tel. 42 22 53 590


Dział Umów

Dział Umów - tel. 42 22 53 516


Dział Logistyki

Kierownik - tel. 42 22 53 573
Zespół ds. Zamówień Publicznych - tel./fax 42 22 53 573
Zespół ds. Zakupów/ Zespół Magazynów - tel. 42 22 53 537


Dział Techniczny

Kierownik - tel. 42 22 53 558
Sekcja Techniczna - tel. 42 22 53 561
Elektrycy - tel. 42 22 53 563


Dział Higieny i Utrzymania Czystości

Kierownik/ Brygadzista - tel. 42 22 53 605


Dział Żywienia

Kierownik -tel. 42 22 53 578
Dietetyczki - tel. 42 22 53 576
Kuchnia - tel. 42 22 53 577

Kierownik Bufetu E®KA- tel. 42 22 53 583
BUFET E®KA- tel. 42 22 53 549


Sekcja ds. BHP i Ppoż.

Inspektor - tel. 42 22 53 589


Samodzielne Stanowiska Pracy

Radcy Prawni - tel. 42 22 53 503
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - tel. 42 22 53 852
Pełnomocnik ds. Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - tel. 42 22 53 570
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów i Rozwoju - tel. 42 22 53 540
Specjalista ds. Obronnych i Informacji Niejawnych - tel. 42 22 53 503
Kapelan szpitalny - mobil: 514 191 832